preloader

Serveis

Serveis

Consultes Externes

La Clínica Santa Creu disposa de set consultes: tres es troben a la planta baixa de l’Edifici A (1, 2 i 3) i quatre estan situades a la planta baixa de l’Edifici B (11, 12, 13 i 14).

Per accedir a la teva consulta, és indispensable que primer passis pel Punt d’atenció a l’usuari, per tal de validar la visita. Està situat a la planta baixa de l’Edifici A.

Accedeix als resultats de les proves mitjançant PIN

Si no tens PIN, posa’t en contacte amb la Clínica Santa Creu per obtenir-ne un

StaCreu_ConsultesExternes_ok

Proves de detecció de la COVID-19

Al Laboratori de la Clínica Santa Creu disposem de la capacitat tècnica i tecnològica per a la realització de proves de detecció de la Covid-19.

Es poden fer amb o sense cita prèvia. No és necessari disposar de prescripció mèdica però, en recollir la mostra, sí que cal presentar la Targeta Sanitària o un document identificatiu.

L'horari per a fer-se qualsevol d’aquestes proves és de dilluns a diumenge ininterrompudament.
RT-PCR SARS-CoV-2 (exsudat nasofaringe)

Màxim 24 h (excepte caps de setmana o festius)

No menjar ni beure 30 minuts abans de realitzar la prova

TEST RÀPID D’ANTIGEN (frotis nasal)

Màxim 20 minuts

SEROLOGIES SARS-Cov-2 IgG/IgM (extracció de sang)

Màxim 4 dies

Es recomana dejuni de 6 h abans de realitzar la prova

Farmàcia

L’objectiu del Servei de Farmàcia és cobrir les necessitats farmacoterapèutiques dels usuaris i pacients, a través de la selecció, adquisició, preparació, control i dispensació de medicaments. A més de dur a terme altres activitats orientades a aconseguir una utilització apropiada i segura dels medicaments i productes sanitaris.

StaCreu_Farmacia

Hospital de dia

L’Hospital de dia està especialment orientat a la rehabilitació de pacients després que hagin patit processos aguts o en el curs evolutiu de malalties cròniques. L’objectiu d’aquesta unitat és millorar o retardar l’evolució del procés i de la discapacitat a través d’una intervenció multidisciplinària.

Aquesta unitat també destina una part de la seva atenció a persones amb trastorn cognitiu lleu/moderat que requereixen mesures integrals de suport, rehabilitació, tractament o valoració i seguiment especialitzat en règim ambulatori.

Convalescència

El principal objectiu de la Unitat de Convalescència és restablir, en la mesura que sigui possible i en un temps raonable, les capacitats funcionals dels pacients que presenten una pèrdua aguda d’autonomia –generalment després d’un procés agut que ha requerit hospitalització–, l’adaptació al seu entorn habitual i la capacitat de realització de les activitats de la vida diària.

Mitjançant un tractament rehabilitador, s’estimula el pacient en la recuperació o adaptació a una nova situació derivada de malalties que li han deixat seqüeles o limitacions per portar a terme activitats de la vida diària.

Llarga Estada

A la Unitat de Llarga Estada s’atenen persones amb malalties o processos crònics, amb diferents nivells de dependència i complexitat que requereixen atenció sanitària continuada (mèdica i/o d’infermeria).

Al·lèrgies
Podologia
Revisions Esportives

Urgències

Comptem amb un equip mèdic de guàrdia 24 hores que pot realitzar les proves de diagnòstic urgent i el tractament que se’n derivi.