preloader

Laboratori

El servei de Laboratori Clínic de la Clínica Santa Creu col·labora en la prevenció, diagnòstic, pronòstic i seguiment de les malalties, vetllant sempre per mantenir la màxima qualitat dels processos i maximitzant l'eficiència dels seus serveis.
Compta amb un equip professional altament qualificat amb llicenciats especialistes i tècnics en anàlisis clíniques.
Especialistes
Dr. José Tomás Leganés De Nova
Proves
Bioquímica
Hematologia i coagulació
Immunologia
Hormones, marcadors tumorals
Autoimmunitat i al·lèrgia
Toxicologia
Biologia molecular, microbiologia, micologia i micobactèries
StaCreu_Laboratori