preloader

Nefrologia

La Nefrologia és una especialitat mèdica que té com a objecte l'estudi morfològic i funcional del ronyó, tant en les condicions normals com en les patològiques.
Especialistes
Dra. Roxana Paola Bury Macías

Les prestacions nefrològiques que es tracten són:

Diagnòstic de malalties renals
Hipertensió arterial
Infeccions urinàries
Insuficiència renal
Nefropaties diabètiques i sistèmiques
Tractament de les malalties renals
Diagnòstic i tractament mèdic per preservar la funció renal
Establiment de normes dietètiques
Tractament substitutiu de la funció renal mitjançant diàlisi
Revisions periòdiques
Detecció precoç de la insuficiència renal
Valoració del risc cardíac per hipertensió persistent