preloader

Endocrinologia

Tractament de les disfuncions del sistema endocrí i de les hormones, com els diferents tipus de diabetis mellitus, les alteracions de la glàndula tiroides, les suprarenals o la hipòfisi, entre d'altres patologies.
Especialistes
Dr. Josep Joan Carreras Fígols
Tractaments
Mesoteràpia
Trastorns del metabolisme
Revisions periòdiques
StaCreu_Endocrinologia