preloader

Clínica

Clínica

Des del 1944

Des del 2020, la Fundació Salut Empordà ha assumit la gestió de la Clínica Santa Creu de Figueres, un centre amb 80 anys d’història ubicat al nucli de la capital de l’Alt Empordà. Compta amb més de 60 professionals, un quadre mèdic complet d’una trentena d’especialitats i serveis i  convenis amb les principals mútues.

Disposa d’Urgències les 24 hores durant els set dies de la setmana i de proves de Radiologia i Laboratori, a més de diverses consultes de Rehabilitació i Fisioteràpia, de serveis i tractaments d’Odontologia i d’un centre especialitzat en atenció oftalmològica, l’Institut Oftalmològic Santa Creu.

La Clínica Santa Creu està en constant innovació per continuar essent el centre sanitari de referència de l’atenció privada i mutualista a la comarca de l’Alt Empordà, a la vegada que dóna resposta a les noves necessitats i demandes sanitàries de la població. A l’aparell de ressonància magnètica d’última generació, s’hi sumen les instal·lacions renovades i un ampli aparcament.

Entre la llarga llista d’especialitats que ofereix la Clínica, hi ha els serveis d’Al·lergologia, Cardiologia, Podologia, Pneumologia, Otorinolaringologia, Nefrologia o Logopèdia.

IMG_7557

Missió, visió i valors

MISSIÓ

Ser un agent de salut i social per atendre les necessitats de la ciutadania. La nostra actuació es basa en els valors humanistes, la cerca de l’excel·lència, la gestió responsable i el compromís envers el territori.

VISIÓ

Ser un referent en l’atenció sanitària privada, amb un projecte de creixement i reconegut per la seva excel·lència en l’assistència i pel tracte personalitzat i proper.

VALORS

  • Respecte. Entre els companys i companyes, amb els usuaris, a la intimitat, a les creences i als valors (humanisme).
  • Compromís. Implicació, transparència, vocació de servei i tracte.
  • Sostenibilitat. Amb el Medi Ambient i els recursos.
  • Qualitat. Treball en equip, ètica professional, eficàcia, competència, confidencialitat, gestió del coneixement i millora contínua.
  • Professionalisme. Actuar sempre d’acord amb els valors de les nostres professions, vetllant per la qualitat dels serveis i la seguretat de les persones.

Instal·lacions

Fundació Salut Empordà

Té com a missió ser un agent de salut i benestar per atendre les necessitats de la població de l’Alt Empordà des del respecte, el compromís, la sostenibilitat, la qualitat i l’equitat.

La Fundació Salut Empordà és una entitat amb més de 700 anys d’història, ubicada a la ciutat de Figueres (Alt Empordà). Gestiona tres nivells assistencials: l’Hospital de Figueres (atenció especialitzada), el Centre Sociosanitari Bernat Jaume (atenció sociosanitària) i l’ABS l’Escala (atenció primària). El setembre del 2020, va incorporar la Clínica Santa Creu de Figueres, que ofereix atenció al client privat i a mútues.

La Fundació Salut Empordà (FSE) és una entitat sense ànim de lucre, integrada al Sistema Sanitari Públic Català (Siscat). D’acord amb la normativa legal i els seus estatuts, tots els beneficis que pogués obtenir els ha de reinvertir en les seves actuacions. Els comptes estan auditats i es publiquen al Portal de la Transparència de la web de la Fundació.

Compta amb més de mil professionals i amb un pressupost aproximat de 90 milions d’euros.

Canal de denúncies

Política de la Clínica Santa Creu relativa al sistema d'informació intern: consulta el document en català i castellà

Per presentar una comunicació relativa a les infraccions previstes a l’article 2n de la Llei 2/2023 de 21 de febrer de forma escrita mitjançant medi electrònic, accedeix a aquest formulari: