preloader

Clínica

Clínica

Des del 1944

Des de fa un any, la històrica Clínica Santa Creu de Figueres compta amb una nova gestió al capdavant. Els més de 40 professionals que exerceixen en el centre, situat al nucli de la capital de l’Alt Empordà, ens permeten oferir un quadre mèdic complet amb una vintena d’especialitats i amb capacitat per adaptar-se al creixement turístic que es produeix a la comarca durant l’estiu.

A més del servei d’urgències les 24 hores durant els 7 dies de la setmana, la Clínica Santa Creu disposa d’un aparell de ressonància magnètica d’última generació i de consultes de rehabilitació i fisioteràpia. I, en els últims mesos, els serveis del centre sanitari s’han reforçat amb la millora de la sala quirúrgica i l’espai de consultes externes.

Tot això respon a la voluntat de la Clínica Santa Creu de continuar essent el centre sanitari de referència de l’atenció privada i mutualista a la comarca de l’Alt Empordà, a la vegada que es dóna resposta a les noves necessitats i demandes sanitàries de la població.

Una voluntat que es veu reflectida en la nova imatge corporativa: al tracte personalitzat i a l’atenció individualitzada que hem ofert sempre, hi incorporem l’esperit d’innovació constant, amb l’objectiu de garantir una assistència sanitària de qualitat.

Aquestes millores en els serveis i les instal·lacions del centre són el principi d’una sèrie de projectes assistencials de futur que anirem desenvolupant paulatinament, per situar la Clínica Santa Creu com un referent de l’atenció sanitària privada a les comarques gironines.

A la llarga llista d’especialitats que ofereix la Clínica Santa Creu, s’hi han incorporat recentment els serveis de Podologia, Odontologia, Oftalmologia, Pneumologia, Otorrinolaringologia, Nefrologia i Logopèdia.

IMG_7557

Missió, visió i valors

MISSIÓ

Ser un agent de salut i social per atendre les necessitats de la ciutadania. La nostra actuació es basa en els valors humanistes, la cerca de l’excel·lència, la gestió responsable i el compromís envers el territori.

VISIÓ

Ser un referent en l’atenció sanitària privada, amb un projecte de creixement i reconegut per la seva excel·lència en l’assistència i pel tracte personalitzat i proper.

VALORS

  • Respecte. Entre els companys i companyes, amb els usuaris, a la intimitat, a les creences i als valors (humanisme).
  • Compromís. Implicació, transparència, vocació de servei i tracte.
  • Sostenibilitat. Amb el Medi Ambient i els recursos.
  • Qualitat. Treball en equip, ètica professional, eficàcia, competència, confidencialitat, gestió del coneixement i millora contínua.
  • Professionalisme. Actuar sempre d’acord amb els valors de les nostres professions, vetllant per la qualitat dels serveis i la seguretat de les persones.

Instal·lacions

Fundació Salut Empordà

Té com a missió ser un agent de salut i benestar per atendre les necessitats de la població de l’Alt Empordà des del respecte, el compromís, la sostenibilitat, la qualitat i l’equitat.

La Fundació Salut Empordà és una entitat amb més de 700 anys d’història, ubicada a la ciutat de Figueres (Alt Empordà). Gestiona tres nivells assistencials: l’Hospital de Figueres (atenció especialitzada), el Centre Sociosanitari Bernat Jaume (atenció sociosanitària) i l’ABS l’Escala (atenció primària). El setembre del 2020, va incorporar la Clínica Santa Creu de Figueres, que ofereix atenció al client privat i a mútues.

La Fundació Salut Empordà (FSE) és una entitat sense ànim de lucre, integrada al Sistema Sanitari Públic Català (Siscat). D’acord amb la normativa legal i els seus estatuts, tots els beneficis que pogués obtenir els ha de reinvertir en les seves actuacions. Els comptes estan auditats i es publiquen al Portal de la Transparència de la web de la Fundació.

Compta amb més de mil professionals i amb un pressupost aproximat de 90 milions d’euros.

Canal de denúncies

Política de la Clínica Santa Creu relativa al sistema d'informació intern: consulta el document en català i castellà

Per presentar una comunicació relativa a les infraccions previstes a l’article 2n de la Llei 2/2023 de 21 de febrer de forma escrita mitjançant medi electrònic, accedeix a aquest formulari: