preloader

Anatomia Patològica

El servei d'Anatomia Patològica té la funció de diagnosticar les mostres de teixits i de citologies realitzades a la Clínica Santa Creu. Ho fa basant-se en l'estudi microscòpic morfològic i amb l'ajuda de tècniques complementàries, com la immunohistoquímica i altres tècniques de base molecular. Aquests diagnòstics són clau per a l'enfocament terapèutic que posteriorment s'oferirà al pacient.
Especialistes
Professionals de la Clínica Santa Creu
Tractaments
Biòpsia
Citologia d'orina
Cultius i urocultius
StaCreu_AnatomiaPatologica