preloader

Hematologia

Diagnòstic i tractament de les malalties de la sang i patologies relacionades amb els mecanismes de coagulació, entre d'altres.
Especialistes
Dr. Antonio Blanco Blanco
Tractaments
Sagnia terapèutica o flebotomia
Anèmia
StaCreu_Hematologia_2022