preloader

Urgències

Comptem amb un equip mèdic i d'infermeria de guàrdia 24 hores que pot realitzar les proves de diagnòstic urgent i el tractament que se’n derivi.
Especialistes
Dra. Katherine Violeta Alanoka Toledo
Dr. Francisco Gauchola Nos
Dr. Jordi Macarulla Obis
Dr Alejandro Mora Flores
Dr. Vicente Pozo Lima
Dra. Marilde Rezende
Dr. Alberto Luís Tavera Villalba
StaCreu_Urgencies_ok