preloader

Usuaris

Usuaris

Mútues

A continuació, trobaràs una relació de les mútues amb les que treballem a la Clínica Santa Creu. També et pots descarregar aquesta informació en format PDF.
Mútues de Trànsit
ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS SA
AXA SEGUROS GENERALES
CASER SEGUROS
CATALANA D´OCCIDENT
DIRECT SEGUROS
FIATC
GENERALI SEGUROS
LAGUN ARO SEGUROS
LIBERTY SEGUROS
LINEA DIRECTA ASEGURADORA
MAPFRE ,cia de Seguros y Reaseguros SA
MGS - SEGUROS Y REASEGUROS SA
MUSSAP
MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA
PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS
PLUS ULTRA C.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
REALE SEGUROS GENERALES SA
SEGUR CAIXA AUTO
VERTI ASEGURADORA
ZURICH INSURANCE
Mútues Esportives
ASESORAMIENTO MÉDICO SIGLO XXI, SL
ASISA
AWP ASSISTANCE SERVICE ESPANA S.A.U.
FIATC MUTUA DE SEGUROS
MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a prima fija
MUTUACAT
MUTUALIDAD DE PREVENCION SOCIAL DE FUTBOLISTAS ESPAÑOLES PF
RACC SERVEIS MEDICS SA
Mútues de Salut
ADMIRAL EUROPE COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.U.
AEGON ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
AGRUPACIO AMCI de Seguros y Reaseguros , S.A
ASEFA S.A SEGUROS Y REASEGUROS
ASISA
ASSSA /Agrupación Sanitaria Seguros S.A
ATLANTIDA
AXA WINTERTHUR
CASER SEGUROS
CLINICUM
COSALUD/ Grupo Catalana Occidente
DKV
EUSALUD, S.L.
FENIX DIRECTO, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS
GENERALI SEGUROS
HELVETIA SEGUROS
HNA Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones , S.A
MAPFRE ESPAÑA
MGC
MONTEPIO
MUTUA GENERAL DE SEGUROS
MUTUACAT
MUTUALIDAD GENERAL DE PREV.DEL HOGAR DIVINA PASTORA
PLUS ULTRA SEGUROS
SANITAS
SEGUR CAIXA ADESLAS
SEGUROS BILBAO
VITAL SEGUROS / CATALONIA
VITALICIO SEGUROS
Altres Categories
CATALANA D´OCCIDENT
CATALANA D'OCCIDENT
FIATC MUTUA DE SEGUROS
GENERALI SEGUROS ACCIDENTES
MAPFRE VIDA SA
SALUDONNET SPAIN SLU
Mútues Laborals
ASEPEYO
EGARSAT
FRATERNIDAD MUPRESPA
MC MUTUAL
MUTUA INTERCOMARCAL
MUTUA UNIVERSAL
UMIVALE ACTIVA
UNION DE MUTUAS MCSS Nº 267
SantaCreu_Web_ok

Reserva la teva visita
en un clic

Vols demanar hora amb algun dels nostres especialistes?
Escull l'especialitat i el professional amb qui vols concertar la visita i et mostrarem les hores disponibles.
Carta_drets_deures_2015

Drets i Deures de la Ciutadania

La Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària es constitueix com un contracte social entre les persones i el sistema, que configura un marc de relació en el qual es defineix què esperen les persones del sistema sanitari (drets) i com aquestes es comprometen com a agents actius i centrals d'aquests (deures). A continuació, trobaràs més informació sobre el contingut d'aquesta Carta.

Tractament de dades dels pacients

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Responsable del Tractament: FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ
CIF: G17029810
Adreça postal: Rector Arolas, s/n, 17600 Figueres
Telèfon: 972 501 400
Correu electrònic: protecciodedades@salutemporda.cat

Delegat de Protecció de Dades, contacte: protecciodedades@salutemporda.cat

El Responsable del Tractament, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes, endavant RGPD, l'informa que el tractament de les seves dades serà garantir el registre i seguiment del tractament mèdic i sanitari prestat al centre; assegurar el continuum assistencial entre els diferents dispositius sanitaris i socials; facilitar la informació necessària per a la correcta facturació del cost dels serveis prestats, complimentar la seva història clínica en el centre i implementar els mecanismes de coordinació d'històries clíniques que es desenvolupin.

També emprarem les seves dades de contacte per a realitzar les citacions per via SMS, basant-se en l'interès legítim del responsable del fitxer en relació amb el continuum assistencial i la prestació dels serveis sanitaris.

Aquesta informació serà utilitzada pels serveis administratius i serveis directament vinculats a l'assistència sanitària de la nostra entitat, cadascun en les seves competències, i pot ser tramesa total o parcialment als estaments oficials públics i privats que, per motius legals o de necessitat material, hagin d'accedir a les dades a l'efecte de la correcta prestació de l'assistència mèdica i sanitària que constitueix la finalitat del tractament d'aquestes dades.

Les dades proporcionades seran conservades d'acord amb la legislació sanitària vigent en cada moment, en l'actualitat a la Llei 21/2000 sobre els drets d'informació relativa a la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica, que preveu un termini de quinze anys des de la data d'alta de cada procés assistencial en relació amb la documentació rellevant i un termini de cinc anys per a la resta.

Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d'exercir els drets, accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d'oposició de les seves dades d'acord amb allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades, al correu electrònic protecciodedades@salutemporda.cat, i en qualsevol cas s'haurà d'adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d'identitat o bé equivalent.

Així mateix, se l'informa sobre el seu dret a, en cas de no estar d'acord amb el tractament realitzat per la nostra entitat o considerar vulnerats els seus drets, presentar una reclamació en tot moment davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.