preloader

Al·lergologia infantil

Anomenem al·lergologia a l’especialitat mèdica que estudia les malalties relacionades amb els processos al·lèrgics.
L’al·lèrgia és una resposta de defensa exagerada de l'organisme quan entra en contacte amb determinades substàncies provinents de l’exterior o que l’organisme identifica com a agressives. Aquestes substàncies, capaces de provocar una reacció al·lèrgica, es coneixen com a substàncies al·lergèniques o al·lèrgens.
Especialista
Dr. Joan González Garcés
Tractaments
Proves epicutànies
Test cutani (Prick Test)
Test de provocació conjuntival
Administració de la vacuna contra l'al·lèrgia
Revisions periòdiques
StaCreu_Alergiologia