preloader

Rehabilitació i fisioteràpia

És un espai d'assistència transversal que tracta el pacient de manera integral i multidisciplinària per aconseguir el màxim nivell d'autonomia, capacitat funcional i qualitat de vida.
Apliquem mesures terapèutiques i ajudes tècniques destinades a corregir o minimitzar la discapacitat, tant transitòria com permanent.
Tractaments
Malalties d'aparell locomotor i teixit connectiu
Malalties dels aparells respiratori, circulatori, genitourinari i digestiu
Patologia vestibular
StaCreu_Fisioterapia_ok