preloader

Logopèdia

La Logopèdia és l'especialitat que es dedica al diagnòstic, prevenció i tractament de les alteracions de la parla i del llenguatge, manifestades a través de patologies i alteracions de la veu, parla, llenguatge (oral i escrit i gestual), d’audició i de les funcions orofacials, tant en la població infantil com adulta.
Especialista
Jessica Rodríguez Díaz
Tractaments
Alteracions del llenguatge, com per exemple retard simple, trastorn específic, afàsia o alteracions associades a altres patologies (trastorn de l’espectre autista, síndrome de Down...); alteracions de la lectoescrioptura (dislèxia, disortografia, disgrafia).
Alteracions de la parla, com poden ser dislàlies, trastorn del ritme i la fluència.
Alteracions funcionals orofacials, com la deglució atípica i disfàgia.
Trastorns secundaris, com poden ser les malalties degeneratives (Alzheimer, Parkinson, ELA...) o malalties posttraumàtiques.
Alteracions de veu, fent avaluació inicial, rehabilitació, educació i assessorament vocal.
20231005_133937