preloader

Blog

Jessica Rodríguez, logopeda: “Qualsevol alteració amb la comunicació o el llenguatge requereix d’una detecció, d’una prevenció i d’un tractament”

Jessica Rodríguez, logopeda: “Qualsevol alteració amb la comunicació o el llenguatge requereix d’una detecció, d’una prevenció i d’un tractament”

Jessica Rodríguez, logopeda: “Qualsevol alteració amb la comunicació o el llenguatge requereix d’una detecció, d’una prevenció i d’un tractament”

"Quan hi ha una detecció precoç, l’alteració que presenta una persona pot millorar molt, perquè pot rebre d’una manera més favorable un tractament de logopèdia per pal·liar aquestes dificultats"

La Clínica Santa Creu de Figueres compta, des d’aquest novembre, amb el Servei de Logopèdia, que s’afegeix a la cartera d’especialitats que ofereix el centre, gràcies a la incorporació de Jessica Rodríguez Diaz, logopeda des de fa gairebé 20 anys, especialitzada també en psicoteràpia i neuroeducació.

Jessica Rodríguez afirma que la seva professió és la seva passió. “Em ve de quan era petita. Als 8 anys, em van diagnosticar dislèxia i em va agradar tant la logopeda que em va fer tractament que vaig pensar que de gran seria logopeda per poder ajudar nens i nenes amb dificultats que es poden solucionar”. La nostra logopeda és autora de dos llibres, ‘Ponle freno a tu mente’ i ‘Transforma tu vida aquí y ahora’.

Com defineix la logopèdia?

És la disciplina que preveu, detecta i diagnostica les dificultats i els trastorns del llenguatge i la comunicació. La funció principal del logopeda és justament afavorir la salut i el benestar de les persones en relació amb el que pateixen, que són els trastorns de llenguatge, de comunicació, de parla i de deglució. I dintre d’aquests trastorns també podem abastar la dislèxia, el dèficit d’atenció, els trastorns de llenguatge oral i de llenguatge escrit. I pel que fa als adults, els accidents vasculars cerebrals, els ictus, els traumatismes cranioencefàlics… abastem tot el cicle vital de les persones i trobo que és fonamental, amb la nostra feina com a logopedes, afavorir una millor comunicació de les persones.

És fàcil associar una dificultat a una possible solució?

L’inconvenient principal és que no es fa una detecció precoç. Quan hi ha una detecció precoç, l’alteració que presenta una persona pot millorar molt, perquè pot rebre d’una manera més favorable un tractament de logopèdia per pal·liar aquestes dificultats. És important adonar-se que qualsevol dificultat o alteració amb la comunicació o amb el llenguatge, sigui com sigui, requereix d’una detecció, d’una prevenció i d’un tractament.

Vull posar una mica d’èmfasi en el perjudici que estan causant les pantalles en la franja d’edat dels adolescents

Què entenem per dificultat?

Una dificultat és una disfunció en general. Per exemple, en el desenvolupament del llenguatge oral hi ha uns paràmetres que han de seguir tots els infants a partir dels 3 o 4 anys, com és una pronunciació correcta d’una cadena fonèmica que està estipulada. Si no es compleix la cadena fonèmica, cal valorar una possible disfunció o dificultat en el llenguatge. Hi ha nens que amb 8 o 9 anys no pronuncien correctament la lletra erre. En aquest cas, s’aconsella que l’infant rebi un tractament de logopèdia, que li proporcionarà el procés maduratiu per aprendre la vibració de la llengua.

Els centres educatius tenen prou recursos per fer una detecció precoç?

Cada vegada hi ha més escoles que compten amb la figura del logopeda. Però la rehabilitació que es pot fer amb aquells alumnes als quals se’ls ha detectat una dificultat és de molt poca estona, precisament perquè hi ha molts alumnes. Aquells infants que presenten una dificultat més important es valora que puguin anar a un logopeda extern, privat, per poder-los proporcionar una millor atenció.

Com planteja les seves sessions?

Primer faig una primera entrevista amb els pares, el que denominem anamnesi, per fer una recollida d’informació, que inclou antecedents familiars i antecedents clínics que ens permeten fer una valoració i un perfil de l’infant. A partir d’aquí, es fa una segona exploració, en funció del motiu de la consulta. Es fa un test a l’infant per descartar dificultats del llenguatge o de la parla o bé per saber si té dificultats en la comprensió lectora, velocitat lectora… A partir d’aquí, es realitza un informe de valoració, es fa un diagnòstic i es comença el tractament de logopèdia.

Mai no és tard per rebre tractament de logopèdia?

Així és. Justament vaig tenir un pacient que estava estudiant el grau universitari d’Història. Era una persona amb moltes idees a la qual li costava molt ordenar els pensaments, i a més parlava molt de pressa. Va venir a mi perquè l’ajudés a segmentar d’una manera més estructurada i favorable aquesta comunicació i per aprendre a fer-se entendre d’una manera més correcta. Aquest home té 52 anys i gràcies als exercicis que li recomano va notant una millora. Es veu més segur d’ell mateix i amb els pensaments molt més ordenats per poder reproduir millor la seva intervenció comunicativa.

Creu que les noves generacions de joves creixen amb un llenguatge més pobre que el de les generacions que els han precedit?

Vull posar una mica d’èmfasi en el perjudici que estan causant les pantalles en la franja d’edat dels adolescents. Quan tenen una estona lliure perden l’oportunitat de relacionar-se entre ells perquè estan mirant el mòbil i es comuniquen poc. A part de la falta de socialització, també s’està perdent la part comunicativa. I estem veient com es creen depressions i falta d’autoestima, tot va encadenat, perquè no saben expressar el que els passa. El logopeda el que fa és ajudar-los a expressar les seves emocions, allò que els passa. Cal dir que aquests joves també presenten dificultats amb l’ortografia, amb la gramàtica i el llenguatge escrit, perquè es comuniquen a través de missatges, a WhatsApp, a Instagram, o en altres xarxes socials, fent ús de paraules abreujades que sovint desconeixen com s’escriurien correctament.

Té relació la logopèdia amb la neurologia?

Sí que en té i una prova d’això és, per exemple, que tinc pacients que estan diagnosticats d’ELA (Esclerosi Lateral Amiotròfica). Aquesta malaltia neurodegenerativa està provocant una paràlisi dels òrgans bucofonatoris. Això es tradueix en una dificultat per mobilitzar bé la llengua, per englotir… Amb les tècniques de la logopèdia no és que millorem aquesta dificultat però si que podem evitar que avanci. El que es fa és mantenir aquesta alteració del pacient perquè no vagi cap a enrere.