preloader

Blog

Marc Carbonell, oftalmòleg: “La finalitat de la cirurgia refractiva és reduir o eliminar la necessitat de fer servir ulleres o lents de contacte”

Marc Carbonell, oftalmòleg: “La finalitat de la cirurgia refractiva és reduir o eliminar la necessitat de fer servir ulleres o lents de contacte”

Marc Carbonell, oftalmòleg: “La finalitat de la cirurgia refractiva és reduir o eliminar la necessitat de fer servir ulleres o lents de contacte”

La cirurgia refractiva és el conjunt de tècniques quirúrgiques destinades a corregir la miopia, la hipermetropia i l’astigmatisme. És una de les especialitats del nou Institut Oftalmològic Santa Creu de Figueres

El metge Marc Carbonell forma part de l’equip mèdic de l’Institut Oftalmològic Santa Creu de la Clínica Santa Creu de Figueres, juntament amb els doctors Jordi Juvanet, Sergi Prades, Cristina Comas i Lisa Pilar Sturchio.

Totes les proves oftalmològiques que es realitzen al centre disposen de la tecnologia més moderna i avançada. Una de les tècniques que s’inclouen en la llista d’especialitats és la cirurgia refractiva

Què és la cirurgia refractiva?

La cirurgia refractiva és el conjunt de tècniques quirúrgiques destinades a corregir els defectes de refracció, és a dir, la miopia, la hipermetropia i l’astigmatisme. La seva finalitat és reduir o eliminar la necessitat de fer servir ulleres o lents de contacte.

Aquestes tècniques inclouen procediments que es duen a terme sobre la còrnia (cirurgia làser) i procediments per implantar lents intraoculars (cirurgia intraocular), i s’indiquen depenent del tipus de defecte refractiu i de les característiques anatòmiques de cada ull.

Quines tècniques de cirurgia refractiva es fan servir a l’Institut Oftalmològic Santa Creu?

Són tècniques basades en Làser Excimer, és a dir, fem servir Lasik o FemtoLasik, PRK o Ablació de Superfície Avançada o la implantació de Lent Intraocular Fàquica (ICL, EYECRYL, IPCL).

Les tècniques inclouen procediments que es duen a terme sobre la còrnia (cirurgia làser) i procediments per implantar lents intraoculars (cirurgia intraocular)

En què consisteix la tècnica Lasik o FemtoLasik?

El Lasik (Laser assisted in situ Keratomileusis) és una de les tècniques més utilitzades al món per a la correcció dels defectes refractius, i compta amb una experiència de més de 30 anys. Consisteix a aixecar una fina capa de teixit corneal a unes 100 micres de profunditat (que anomenem flap) per, seguidament, aplicar el làser excimer per modelar la curvatura corneal i eliminar el defecte de refracció. Finalment, es reposiciona el flap corneal, que s’adhereix sense necessitat de punts de sutura.

Què li diria a un pacient que té dubtes?

Que es tracta d’una tècnica segura, ràpida (dura uns 5 minuts per ull), senzilla i eficaç, i permet que el pacient es reincorpori ràpidament a les seves activitats.

La tècnica PRK o Ablació de Superfície Avançada, en què consisteix?

La PRK (Photorefractive Keratectomy) consisteix a retirar l’epiteli corneal (que és com la pell de la còrnia) per, seguidament, aplicar el làser excimer per modelar la curvatura corneal. Posteriorment, es col·loca una lent de contacte terapèutica, fins que cicatritza la superfície corneal (2-3 dies).

En quins casos es recomana la tècnica PRK?

En pacients amb graduacions baixes, còrnies fines o amb alteracions biomecàniques (fins i tot en casos en els quals el Lasik estaria contraindicat) i també en pacients que practiquen esports de contacte. En aquest tipus de cirurgia, la recuperació visual és més progressiva i, durant els primers 2-3 dies, el pacient pot notar algunes molèsties.

I la implantació de Lent Intraocular Fàquica, per a quins pacients està indicada?

Aquesta cirurgia està indicada en pacients que tenen defectes de graduació alts o que, per algun motiu, no són aptes per a la cirurgia làser. Consisteix a introduir una lent intraocular flexible i de material biocompatible a través d’una petita incisió, i col·locar-la per darrere de l’iris i davant del cristal·lí, sense necessitat de modificar cap estructura ocular.